Adatkezelési tájékoztató

Az APERTE MS Bt., mint a Napok Fája Hagyományos Kínai és Komplementer Orvosi Rendelő üzemeltetője jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmébena Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

Az APERTE MS Bt. tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

AZ ADATKEZELŐ

Cégnév: APERTE MS Egészségügyi Szolgáltató Bt.

Székhely: 8200 Veszprém, Céhház u. 22.

Cégjegyzékszám: 19-06-509235

Adószám: 22356691-1-19

Telefon: +36-20/535-1880

Képviselő neve: Dr Ságodi László, e-mail: napokfaja@gmail.com

Weboldalak: http://napokfaja.hu/

http://sagodirendelo.hu/

Napok Fája Hagyományos Kínai és Komplementer Orvosi Rendelő (facebook)

Bár az APERTE MS Bt. fő tevékenysége során az érintettek különleges (egészségügyi) adatait kezeli, de a GDPR 29. cikke alapján létrejött adatvédelmi munkacsoport állásfoglalása szerint az egy szakorvos által kezelt betegek adatainak kezelése nem számít nagymértékű vagy nagy számban történő adatkezelésnek, ezért az APERTE MS Bt. jelen időszakban nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

Az érintetettek személyes adatait kizárólag Dr Ságodi László kezeli, a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódóan és az előre meghatározott adatkezelési időintervallumban. Adatfeldolgozó(ka)t nem alkalmaz a Bt.

Dr. Ságodi László >>

LÁTOGATÓIM SZÁMA

29217

KAPCSOLAT

RÓLAM MONDTÁK

Elolvasom >>